Noticias

Ultimas noticias

La resolució, dijous vinent

El Comitè de Competició de Segona Regional Aficionat ha donat trasllat al Silla C.F. de les al·legacions presentades pel Sueca United Football Club perquè, si el nostre club ho estima convenient, i en el compliment del preceptiu tràmit d’audiència a les parts interessades, es ratifique o no en la seua postura exposada per escrit dilluns passat en la FFCV. El Comitè dóna de termini fins a dijous que ve dia 2 a les 14:00 hores, transcorregut el qual es procedirà a resoldre